Uncategorized

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân một số mẫu cơ bản

Đã đăng 11/07/2022

Bản kiểm điểm là một loại văn bản do cá nhân soạn thảo ra để tự kiểm điểm, đánh giá lại lỗi lầm, khuyết điểm của bản thân. Đây cũng có thể là một văn bản tổng kết quá trình công tác, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ của cá nhân đó. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn cách viết bản kiểm điểm cá nhân đúng chuẩn nhất!

Có nhiều loại bản kiểm điện cá nhân khác nhau. Sau đây hãy cùng tham khảo những mẫu bản kiểm điểm phổ biến nhất hiện nay:

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân chuẩn chỉnh nhất

cách viết bản kiểm điểm cá nhân hình ảnh mẫu

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại Bộ phận :……………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao:………………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm lại bản thân với sự việc xảy ra như sau:

 

Trình bày sự việc:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Xác định sự việc trên có do bản thân mình gây ra hay không?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm để lại:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Lời hứa của cá nhân tôi:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………, ngày……..tháng…….năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu bản kiểm điểm học sinh

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Tên em là:…………………………………….

Học sinh lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…… năm học ……………. vừa qua, em có những ưu và khuyết điểm sau:

Ưu điểm

Về học tập:……………………………………………………………

Về kỷ luật:…………………………………………………………….

Về các hoạt động phong trào:……………………………………….

Về vấn đề khác:…………………………………………………..

Khuyết điểm:

Em đã vi phạm những lỗi như sau:

– Đi học muộn:……..lần.

– Nghỉ học có phép:…….lần.

– Nghỉ học không phép:…….lần.

– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.

– Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.

– Vô lễ với giáo viên:……..lần.

………………………………………………………………

Với những ưu và khuyết điểm đã kể trên, em xin tự đánh giá hạnh kiểm của bản thân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………

Ngoài ra, em xin đưa ra một số biện pháp để tự khắc phục trong học kỳ sau: ………………………………………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm cá nhân của em. Rất mong được thầy/cô giáo xem xét, giúp đỡ, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ sau, em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong học tập để có kết quả tốt hơn, thực hiện theo đúng theo nội quy nhà trường, và có những đóng góp tích cực cho lớp, cho trường. Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô!

…………., ngày… tháng… năm……

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm

mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:…………………………………………………………………………………

Tôi tên là :………………………………………………………………………………

Đơn vị :……………………………………………………………………………………

Chức vụ :…………………………………………………………………………………

Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………

Theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, tôi xin tự kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc đã xảy ra:………………………………………………………

Xác định lỗi lầm:……………………………………………………………… ……….

……………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân gây ra sai phạm:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm để lại:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

…………Ngày … tháng … năm 20………

Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hy vọng những mẫu bản kiểm điểm trên đây có thể hỗ trợ bạn đánh giá tốt hơn quá trình học tập và làm việc của mình! 

Tra cứu